Tuesday June 25, 2024
Edit Content

பிங்காலி வெங்கையா நினைவாக அஞ்சல்தலை வெளியீடு(Pingali Venkayya-Flag of

இந்திய தேசியக் கொடியை வடிவமைத்த பிங்காலி வெங்கையா நினைவாகவும், அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும்வகையில் சிறப்பு அஞ்சல்தலையை மத்திய அரசு